Phù Chẩn xét duyệt nghĩa vụ quân sự năm 2022

01/10/2021 17:19 Số lượt xem: 71

Trong 3 ngày 29/9-1/10. Hội đồng Nghĩa vụ quân sự phường Phù chẩn tổ chức họp xét duyệt nghĩa vụ quân sự cho các công dân trong độ tuổi nhập ngũ năm 2022 tại 3 khu phố trên địa bàn phường Phù chẩn.

       Nhằm chuẩn bị tốt cho công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022. Hội đồng Nghĩa vụ quân sự phường Phù chẩn tổ chức họp xét duyệt nghĩa vụ quân sự cho các công dân trong độ tuổi nhập ngũ năm 2022 tại 3 khu phố trên địa bàn phường Phù chẩn.

        Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường Phù chẩn xác định công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ là nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương, là chỉ tiêu pháp lệnh Nhà nước giao. Vì vậy, Đảng ủy, UBND phường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ từ khâu nắm nguồn công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ đến khâu xét duyệt bảo đảm chất lượng đến khi giao quân. Cuộc họp đã thông qua các văn bản quy định về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ như: Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015; Thông tư 148/2018/TT-BQP ngày 04 tháng 10 năm 2018 của Bộ Quốc phòng về việc Quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; Thông tư liên tịch số 50/2016/TTLT-BQP-BCA ngày 15 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Công an, quy định tiêu chuẩn chính trị tuyển chọn công dân vào phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam; Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự để thành viên Hội đồng NVQS làm cơ sở xét duyệt đảm bảo công bằng, đúng luật. Hội đồng Nghĩa vụ quân sự phường đề nghị cấp ủy, chi bộ, các khu phố tâp trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác rà duyệt, sơ tuyển  đúng quy định đạt chất lượng cao. Tổ chức chặt chẽ các bước trong rà duyệt, sơ tuyển, thực hiện đủ nội dung, hết đối tượng đảm bảo khách quan đúng thời gian. Đồng thời đề nghị  Công an phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ huy quân sự phường làm tốt công tác quản lý công dân trong diện thực hiện NVQS năm 2022; xác minh làm rõ những trường hợp có nơi ở và nơi đăng ký hộ khẩu thường trú khác nhau, thống nhất địa phương quản lý, tránh để sót nguồn, ảnh hưởng tới kết quả tuyển quân năm 2022. Cùng với đó, UB MTTQ, các ban ngành, đoàn thể, thành viên Hội đồng NVQS phường, các Chi bộ, khu phố  làm tốt công tác tuyên truyền vận động công dân chấp hành nghiêm quy định về sơ tuyển và khám sức khỏe thực hiện NVQS năm 2022. Đôn đốc công dân nộp giấy chứng nhận học sinh, sinh viên để làm cơ sở đề nghị tạm hoãn thực hiện NVQS theo quy định, phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2022.

        Kết thúc đợt xét duyệt, Hội nghị thống nhất danh sách xét duyệt năm 2022 của phường là 419 công dân trong độ tuổi từ 18  đến 27 tuổi. Trong đó có 147 công dân đủ điều kiện gọi khám sơ tuyển sức khỏe; 272 công dân được tạm hoãn, miễn gọi, chưa gọi nhập ngũ theo quy định của pháp luật./.

Đỗ Phương