Ngày 4/12, tại Trường THCS Nguyễn Văn Cừ Hội CCB, Đoàn thành niên phường Phù Khê và trường THCS Nguyễn Văn Cừ tổ chức nói chuyện truyền thống hiếu học của quê hương Bắc Ninh – Kinh Bắc.