Ngày 18/04 Đảng bộ phường Tam Sơn tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề về “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nhiệm kỳ đại hội XIII của Đảng. Đồng chí Nguyễn Thanh Hùng phó ban tuyên giáo thành ủy về dự và trực tiếp truyền đạt.