HĐND phường Tương Giang tổ chức kỳ họp thứ ba (Kỳ họp chuyên đề)

01/10/2021 07:45 Số lượt xem: 53

Chiều ngày 28/9/2021, HĐND phường Tương Giang tổ chức kỳ họp thứ ba (Kỳ họp chuyên đề) Dự buổi họp có đồng chí ......

Quang Hào