Đảng bộ phường Tương Giang tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2/9/2023 và đợt 07/11/2023 cho 13 đồng chí 70 năm, 65 năm, 55 năm, 50 năm, 45 năm, 40 năm và 30 năm tuổi Đảng trong toàn Đảng bộ.