Thực hiện quy định số 24 - QĐ/TW, ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Ban chấp hành trung ương về thi hành điều lệ Đảng, thực hiện chương trình công tác tháng 5 năm 2022 của BCH Đảng bộ phường. Sang nay ngày 19 tháng 5 năm 2022, Đảng ủy phường Tương Giang long trọng tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng cho các đồng chí Đảng viên đợt 03/02 và 19/5 năm 2022.