Đảm bảo an ninh trật tự đón tết nguyên đán Nhâm Dần 2022

07/01/2022 10:19 Số lượt xem: 116

Chủ tịch UBND thành phố vừa ký ban hành văn bản số  01/UBND-NC về việc tăng cường đảm bảo ANTT Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Theo đó, yêu cầu các Phòng, ban,  cơ quan, ban ngành đoàn thể thành phố, UBND các phường tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, cụ thể:

Triển khai, thực hiện nghiêm túc chủ trương chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác đảm bảo an ninh, trật tự. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, nhất là các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc các cấp (BCĐ138), huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

Tổ chức thực hiện nghiêm Nghị định 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng pháo. Các phòng, ban, cơ quan, đoàn thể thành phố tăng cường phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, quần chúng ở địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thu hồi, ký cam kết và đấu tranh chống hoạt động sản xuất, buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; chỉ đạo các lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, thu hồi và ngăn chặn mọi hành vi vi phạm. Chủ tịch UBND các phường chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố về tình hình sử dụng pháo trái phép và vi phạm về quản lý vũ khí, vật liệu nổ diễn ra phức tạp trong dịp Tết Nguyên đán.

Đẩy mạnh phòng ngừa xã hội, tổ chức công tác tuyên truyền đến mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; hội viên, đoàn viên nhân dân về các quy định của pháp luật, cảnh báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm nhằm nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tích cực tham gia tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục người phạm tội, vi phạm pháp luật tại gia đình và cộng đồng dân cư. Thực hiện áp dụng biện pháp xử lý hành chính, lập hồ sơ đối tượng giáo dục tại phường, đưa đối tượng vào Cơ sở giáo dục bắt buộc, Trường giáo dưỡng, Cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với những trường hp có đủ điều kiện; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, nhất là trên các lĩnh vực xảy ra tội phạm và vi phạm pháp luật.

Tiếp tục chỉ đạo theo dõi sát diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn; chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong tham mưu triển khai các biện pháp ứng phó với dịch bệnh theo đúng nội dung Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”; Chỉ thị số 27 ngày 09/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phục hồi sản xuất tại các khu vực sản xuất công nghiệp trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và Quyết định số 399/QĐ- UBND ngày 22/10/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quy định tạm thời các biện pháp hành chính “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” theo từng cấp dịch... Tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự liên quan đến công nhân, nhất là tại những công ty, doanh nghiệp đang có ca nhiễm COVID-19, không để nảy sinh bức xúc dẫn đến đình công, lãn công; làm tốt công tác bảo đảm an sinh xã hội với người dân trong bối cảnh dịch bệnh.

Công an thành phố huy động tối đa lực lượng, phương tiện triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; tập trung tội phạm cướp, cưp giật, “tín dụng đen”, trộm cắp tài sản, lừa đảo và tệ nạn cờ bạc, ma túy, vi phạm quản lý vũ khí, vật liệu nổ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm, sản xuất, kinh doanh hàng giả, vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm, buôn bán, vận chuyển, đốt pháo trái phép; tăng cường phòng cháy chữa cháy, không để xảy ra các vụ cháy, nổ ln. Triển khai nghiêm túc các kế hoạch xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, nhất là các chuyên đề về xử lý phương tiện chở quá tải, vi phạm nồng độ cồn và các hành vi vi phạm là nguyên nhân gây nhiều tai nạn giao thông; kiềm chế làm giảm tai nạn giao thông so với cùng kỳ năm trước; không để xảy ra ùn tắc giao thông và đua xe trái phép.

Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài phát thanh thành phố, UBND các phường tăng thời lượng đưa tin, tuyên truyền sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân, các cơ quan nhà nước, lc lượng vũ trang, tổ chức xã hội và doanh nghiệp về công tác phòng, chng tội phạm, tệ nạn xã hội, thực hiện Nghị định 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng pháo.

Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hp với Thành đoàn tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho giáo viên, học sinh, sinh viên, đoàn viên, thanh niên ký cam kết phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, không vi phạm về tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc thành phố và các tổ chức thành viên chỉ đạo, tổ chức các hoạt động thiết thực, nhằm tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng phong trào toàn dân phòng, chống tội phạm; tổ chức vận động ký cam kết thực hiện nghiêm túc Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và Nghị định 137/2020/NĐ-CP, các quy định về đảm bảo trật tự công cộng, trật t an toàn giao thông.

 

NP
Nguồn: UBND thành phố