Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 499
STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày Tải
1 92/KH-ĐKTLN KẾ HOẠCH Kiểm tra thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới trên địa bàn thành phố Từ Sơn PCCC 05/09/2023
2 460/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập Đoàn kiểm tra thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới trên địa bàn thành phố Từ Sơn TCD 05/09/2023
3 61/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách thành phố năm 2022 HĐND 15/07/2023
4 62/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT Về phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2023 HĐND 15/07/2023
5 65/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT Về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2024 HĐND 15/07/2023
6 63/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT Tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm; Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 HĐND 15/07/2023
7 05/TB-HĐTS (HỎA TỐC) Thông báo về việc thay đổi địa điểm xem số báo danh và làm bài kiểm tra năng lực vào lớp 6 trường THCS Từ Sơn năm học 2023-2024 TB 31/05/2023
8 60/KH-UBND KẾ HOẠCH Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2023 Thủy Lợi 17/05/2023
9 26/GM-UBND GIẤY MỜI Tham dự Hội nghị “Cải thiện các Chỉ số điều hành, quản trị địa phương tỉnh Bắc Ninh năm 2023” Mời họp 15/05/2023
10 41/KH-UBND KẾ HOẠCH Xây dựng “Thành phố an toàn giao thông” ATGT 30/03/2023
11 326/ V/v thông báo lịch kiểm tra việc chấp hành pháp luật về PCCC và CNCH đối với chợ, siêu thị, trung tâm thương mại PCCC 24/03/2023
12 14/GM-UBND GM giai quyet kien nghi cua Ba Hang - O Hai can bo Ban QL Cho Giau ve NQ 100 T3-2023 Nội chính 24/03/2023
13 73/BC-UBND Báo cáo đánh giá 03 năm triển khai công tác PCD COVID-19 Y tế 24/03/2023
14 143/UBND-NC CV chi dao thuc hien bo sung 1 so Noi dung De an 06 cua TTCP 23T3-2023 Nội chính 24/03/2023
15 135/UBND-XDCB V/v lập hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư Xây dựng cơ bản 22/03/2023
16 136/UBND-NC V/v cung cấp đầu mối để phối hợp trong việc triển khai Đề án 06 trên địa bàn thành phố NC 22/03/2023
17 138/UBND-KTTH V/v báo cáo tình hình thực hiện dự án của Công ty TNHH MTV ĐTXD&DV HTX Việt Nam tại phường Đình Bảng KTTH 22/03/2023
18 137/UBND-VX V/v báo cáo kết quả 03 năm triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19 VX 22/03/2023
19 146/UBND-KT V/v triển khai thực hiện hướng dẫn quy trình đánh giá, công nhận hạ tầng thương mại theo hướng văn minh hiện đại KT 22/03/2023
20 140 /UBND-KTTH Góp ý dự thảo PT ứng dụng CNSH Kinh tế 22/03/2023
Trang 1/25|<<123456>>|