Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 280
STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày Tải
1 1130/QĐ-UBND (HỎA TỐC) QUYẾT ĐỊNH Về việc thiết lập vùng cách ly y tế toàn bộ xóm Tây, khu phố Tam Sơn, phường Tam Sơn, thị xã Từ Sơn để phòng, chống dịch COVID-19 Y tế 11/10/2021
2 651/UBND-KTTH V/v tập trung triển khai các giải pháp cấp bách phòng, chống bệnh DTLCP phát sinh, lây lan trên địa bàn thị xã KT 09/10/2021
3 650/UBND-KT V/v thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại các chợ, Siêu thị, TTTM trong tình hình mới Y tế 07/10/2021
4 639/UBND-KT V/v triển khai Đề án xây dựng hệ thống điểm trưng bày, giới thiệu, cung ứng nông sản an toàn và sản phẩm OCOP trên địa bàn thị xã KT 06/10/2021
5 639/HĐ-CQTTr V/v khảo sát, thống kê các đối tượng quy định bồi dưỡng KTQP&AN năm 2022 Quốc phòng 06/10/2021
6 634/UBND-VX V/v triển khai công tác tuyên truyền tổ chức Lễ công bố Nghị quyết của UBTV Quốc hội về việc thành lập Thành phố Từ Sơn thuộc tỉnh Bắc Ninh Tuyên truyền 05/10/2021
7 637/UBND-VX V/v thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới Y tế 05/10/2021
8 527/UBND-VX- thực hiện chính sách hỗ trợ người dân do đại dịch Covid-19 LĐTBXH 04/10/2021
9 631/UBND-KTTH V/v tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi KT 04/10/2021
10 632/CTr-UBND CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC tháng 10 năm 2021 Chương trình công tác 04/10/2021
11 1079/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Ban hành quy chế cung cấp thông tin cho công dân VP 29/09/2021
12 1098/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế sử dụng các thiết bị Công nghệ thông tin, mạng LAN, mạng Internet, phần mềm Quản lý văn bản và điều hành của UBND thị xã Từ Sơn Công nghệ thông tin 27/09/2021
13 1097/QĐ-BCĐ QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn thị xã Từ Sơn Công nghệ thông tin 27/09/2021
14 1096/QĐ-BCĐ QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Xây dựng Chính quyền điện tử thị xã Từ Sơn Công nghệ thông tin 27/09/2021
15 09-QĐ/HĐND thành lập đoàn giám sát việc thực hiện pháp luật nhà nước về đất đai trên địa bàn thị xã từ sơn Đất đai 09/09/2021
16 926/ QĐ-UBND (BẢN CHUẨN) QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thị xã Từ Sơn nhiệm kỳ 2021 - 2026 Quy chế 07/09/2021
17 909/QĐ-UBND quyết định về việc thành lập trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch covid-19 thị xã từ sơn Y tế 03/09/2021
18 2727/UBND-NV công văn về việc chương trình học bổng toàn phần chevening 2022/2023 Nội vụ 26/08/2021
19 809/QĐ-UBND quyết định về việc thành lập 12 chốt cứng và 06 chốt mềm kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch bệnh covid-19 trên địa bàn thị xã từ sơn Y tế 02/08/2021
20 38/TB-UBND thông báo tiếp công dân định kỳ của chủ tịch ubnd thị xã từ sơn tháng 7 năm 2021 Lĩnh vực khác 29/06/2021
Trang 1/14123456>>|