Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 391
STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày Tải
1 60/TB-UBND THÔNG BÁO Lịch trực, tiếp công dân của Chủ tịch UBND thành phố năm 2023 TCD 22/12/2022
2 757/UBND-TNMT V/v giải phóng mặt bằng dự án ĐTXD cải tạo, nâng cấp TL 295B (BT) TNMT 22/12/2022
3 59/TB-UBND Thông báo V/v lấy ý kiến về kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thành phố Từ Sơn TNMT 12/12/2022
4 548/UBND-VX V/v phối hợp tổ chức các môn thi đấu chương trình Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 tại Bắc Ninh Văn hóa 30/11/2022
5 635/2022/QĐ-UBND Số: 635 /2022/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Từ Sơn TC 25/08/2022
6 89/KH-UBND KẾ HOẠCH Thực hiện Quyết định số 677/QĐ-TTg ngày 03/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Xây dựng mô hình Công dân học tập giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn thành phố Từ Sơn. GD 04/08/2022
7 372/UBND-KTTH V/v chuẩn bị các nội dung báo cáo Đoàn Thanh tra Bộ Công an về việc chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC PCCC 04/08/2022
8 431/UBND-VX V/v tăng cường công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19; công tác phòng, chống sốt xuất huyết và các dịch bệnh truyền nhiễm khác Y tế 03/08/2022
9 368/UBND-VX V/v góp ý dự thảo Nghị định quy định về hoạt động thông tin cơ sở VX 03/08/2022
10 429/UBND-TNMT Vv báo cáo hoạt động của lò đốt rác phường Đình Bảng Môi trường 02/08/2022
11 370/ UBND-VX Đóng góp ý kiến dự thảo kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp GD 02/08/2022
12 428/UBND-VX V/v vận động ủng hộ Quỹ trợ giúp nhân đạo Chữ thập đỏ năm 2022 Chữ thập đỏ 02/08/2022
13 367/UBND-KTTH V/v xử lý các cơ sở kinh doanh xăng dầu và khí đốt LPG không đảm bảo điều kiện PCCC PCCC 01/08/2022
14 416/UBND-XDCB V/v thi công xây dựng Trung tâm thương mại, căn hộ để bán của Công ty cổ phần tập đoàn Hanaka Xây dựng cơ bản 01/08/2022
15 410/UBND-NV V/v phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước theo Nghị quyết số 04/NQ-CP NV 28/07/2022
16 364/UBND-KT V/v đăng ký bổ sung nhu cầu hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp năm 2023 theo Nghị quyết số 07 KT 27/07/2022
17 365/ UBND-KTTH V/v góp ý dự thảo Quyết định ban hành Bộ tiêu chí đánh giá và công nhận hạ tầng thương mại theo hướng văn minh hiện đại trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh KT 27/07/2022
18 86/KH-UBND KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh trên địa bàn thành phố Từ Sơn Văn hóa 27/07/2022
19 358/UBND-NC V/v cập nhật CSDL quốc gia về dân cư Tư pháp 26/07/2022
20 360/UBND-VX V/v triển khai thực hiện hoạt động thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình Y tế 26/07/2022
Trang 1/20|<<123456>>|