[infographic] Cách tải và cài đặt ứng dụng PC - Covid trên điện thoại

24/11/2021 08:37 Số lượt xem: 80

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế, Bộ TT&TT, Bộ Công an đã thống nhất ứng dụng PC-Covid do Ban Chỉ đạo Quốc gia chỉ đạo xây dựng, là ứng dụng duy nhất phục vụ phòng, chống dịch COVID-19. Hiện app đã có mặt rên hai chợ ứng dụng Google Play và Apple Store. 

NP