UBND thành phố Từ Sơn họp phiên thường kỳ tháng 3/2022

23/03/2022 16:38 Số lượt xem: 258

Chiều ngày 21/3, UBND thành phố Từ Sơn tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 3/2022. Đ/c Hoàng Bá Huy- Phó Bí thư thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì phiên họp. Dự kỳ họp có đ/c Ngô Minh Nam- UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND thành phố.
 

Phiên họp kỳ này, UBND TP đã tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong 3 tháng đầu năm, bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong quý II và 9 tháng cuối năm 2022. Theo đó, trong quí I/2022, UBND thành phố đã chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các nhiệm vụ: Vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an sinh xã hội; tổng thu ngân sách trên địa bàn TP ước thực hiện 1.021,169 tỷ đồng, đạt 20,97% so KH giao và bằng 115,6% cùng kỳ năm 2021. Giá trị SXCN-TTCN đạt 39.448,7 tỷ đồng, trong đó lĩnh vực kinh tế ngoài nhà nước và kinh tế có vốn nước ngoài đều có sự tăng trưởng từ 17-23%; Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và dịch vụ đã có sự tăng nhẹ. TP tiếp tục chỉ đạo xử lý, giải quyết các trường hợp vi phạm phức tạp, tồn tại kéo dài nhiều năm về quản lý, sử dụng đất đai. Công tác GPMB, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công tác quản lý nhà nước về môi trường được quan tâm chú trọng. Trong quí, TP đã hoàn thiện hồ sơ phân loại đơn vị hành chính thành phố; thực hiện quyết liệt các giải pháp đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, chỉ số PAPI, chữ ký số… Công tác phòng chống dịch Covid-19 được tập trung cao cho công tác tiêm vắc xin, các phương án duy trì dịch vụ thiết yếu trong trường hợp dịch bệnh lan rộng.

          Tiếp đó, phiên họp cũng dành thời gian nghe các báo cáo chuyên đề như: tiến độ xây dựng cơ bản, tình hình thu-chi ngân sách 3 tháng đầu năm, công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư KNTC, thanh tra KTXH, phòng chống tham nhũng và các KH liên quan đến chỉnh trang đô thị, sản xuất vụ mùa và phòng chống thiên tai, chống úng năm 2022.

          Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Bá Huy đã thẳng thắn chỉ ra những mặt tồn tại, hạn chế cần tập trung giải quyết như công tác GPMB, giao đất DCDV, xử lý lấn chiếm đất đai chưa đạt tiến độ KH; Việc đôn đốc thực hiện các quyết định, kết luận giải quyết KNTC còn tồn đọng, chưa dứt điểm.... Về nhiệm vụ trọng tâm trong quý II, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các phường tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm theo Chương trình công tác, Kế hoạch hành động năm 2022 của UBND thành phố, tập trung vào các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu là: hỗ trợ các lĩnh vực SXKD, khai thác các nguồn lực tài chính tập trung cho đầu tư phát triển, làm tốt công tác quy hoạch, xây dựng và quản lý đô thị, tăng cường công tác quản lý tài nguyên môi trường… Trong đó cần tập trung đổi mới công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư KNTC, thực hiện nghiêm túc các Kết luận, quyết định sau thanh tra kiểm tra. Làm tốt công tác tuyên truyền, triển khai các biện pháp đảm bảo ANTT cho 2 môn thi đấu tại TP trong khuôn khổ Sea game 31 do tỉnh Bắc Ninh đăng cai.

          Chủ tịch thành phố yêu cầu các cơ quan tham mưu sớm hoàn thiện hồ sơ đề án phân loại hành chính để trình tại kỳ họp HĐND TP thông qua trong tháng 4/2022. Các phòng ban trên cơ sở được giao, sớm hoàn chỉnh báo cáo trình BTV trong phiên họp cuối tháng 3 tới.

TM-XK