UBND thành phố Từ Sơn thiết lập đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân

29/02/2024 09:56 Số lượt xem: 181

 Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc, Chủ tịch UBND thành phố Từ Sơn vừa có Quyết định số 91/QĐ-UBND, ban hành Quy chế hoạt động của đường dây nóng.

Đường dây nóng đặt tại Thanh tra thành phố (trụ sở UBND thành phố Từ Sơn).

Theo đó, UBND thành phố Từ Sơn thiết lập đường dây nóng qua số điện thoại  0816.577.999 đặt tại Thanh tra thành phố để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về những hành vi nhũng nhiễu (cửa quyền, hách dịch, đòi hỏi, gây khó khăn, phiền hà), vi phạm quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức UBND thành phố và UBND các phường.

Thanh tra thành phố phân công cán bộ trực tiếp nhận thông tin qua đường dây nóng, mở sổ theo dõi, xử lý thông tin theo chế độ “Khẩn”. Trong thời hạn 01 giờ kể từ khi nhận được thông tin qua điện thoại, cán bộ trực phải báo cáo Chánh Thanh tra. Trong thời hạn 1 giờ kể từ khi tiếp nhận báo cáo từ cán bộ trực, Chánh Thanh tra thành phố báo cáo lãnh đạo UBND thành phố Từ Sơn để xử lý theo quy định.

Trưởng các phòng ban chuyên môn, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc và Chủ tịch UBND các phường có trách nhiệm tiếp nhận và xử lý thông tin thuộc thẩm quyền. Thời hạn xem xét, giải quyết thông tin không quá 08 giờ làm việc trong ngày đối với nội dung vụ việc bình thường và không quá 24 giờ làm việc trong 03 ngày liên tục đối với nội dung vụ việc phức tạp, kể từ khi nhận được yêu cầu.

Ngoài ra, tổ chức, cá nhân có thể phản ánh kiến nghị 24/24h thông qua Thư điện tử (email): thanhtratuson@gmail.com hoặc qua Chuyên mục hỏi - đáp trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh tại địa chỉ: https://nguoidan.bacninh.gov.vn.

HT