Tạm dừng áp dụng khai báo y tế nội địa

08/05/2022 09:21 Số lượt xem: 105

Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid 19 thành phố Từ Sơn vừa ban hành công văn số 127/CV-BCĐ  về việc tạm dừng áp dụng khai báo y tế.


        Theo đó thực hiện Văn bản số 1184/UBND-KGVX ngày 29/4/2022 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc tạm dừng áp dụng khai báo y tế. Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID - 19 thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tạm dừng việc áp dụng khai báo y tế (di chuyển nội địa, nơi công cộng, nhà hàng …) kể từ 00 giờ 00 phút ngày 30/4/2022.

Đồng thời, các cơ quan đơn vị tiếp tục duy trì các hoạt động giám sát, phát hiện sớm và điều tra, xử lý ổ dịch COVID-19 kịp thời, hiệu quả theo đúng hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh để bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Theo Ban chỉ đạo Phòng chống dịch thành phố, tính đến ngày 5/5/2022 đã tiêm tổng số 430,829 liều vắc xin, trong đó số mũi một đạt 158,323 liều, mũi 2 đạt 149,522 liều, mũi 3 là 84,285 liều và tiêm nhắc lại mũi 3 là 38,699 liều. Từ ngày 30/3 đến nay, số ca F0 giảm mạnh, trung bình dưới 20 ca/ ngày, có những ngày không phát sinh thêm ca F0 mới. 

NP