[Infographic] Phân cấp đăng ký xe ô tô cho công an cấp huyện và đăng ký xe mô tô, xe gắn máy cho công an cấp xã

24/05/2022 14:37 Số lượt xem: 69

Từ ngày 21/5/2022, Thông tư 15/2022 của Bộ Công an (sửa đổi Thông tư 58/2020) có hiệu lực pháp luật đã sửa đổi, bổ sung thêm quyền đăng ký, cấp biển số xe cho công an các cấp. Theo đó, 4 cấp có thẩm quyền đăng ký, cấp biển số xe gồm: Cục Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an cấp huyện và Công an cấp xã.


 

NP