Hội LHPN Thành phố Từ Sơn tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.

26/05/2022 14:17 Số lượt xem: 53

Trong 2 ngày 24 và 25/5, Hội LHPN Thành phố Từ Sơn tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII. Đại diện Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh và lãnh đạo Hội LHPN thành phố đã về dự.


 

Tại hội nghị, hơn 500 đại biểu là các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Hội LHPN Thành phố, phường, các cán bộ chi, tổ Hội trên địa bàn đã được truyền đạt 7 chuyên đề là những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII nhiệm kỳ 2022-2027 bao gồm khái quát chung về Nghị quyết  và các chuyên đề như xây dựng người phụ nữ Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững , hội nhập quốc tế; xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, hạnh phúc , tiến bộ, văn minh; xây dựng môi trường an toàn cho phụ nữ, trẻ em; hỗ trợ nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ; Tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, chú trọng  giám sát, phản biện xã hội; vận động thực hiện bình đẳng giới; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả và chuyên đề nâng cao vị thế, mở rộng ảnh hưởng của tổ chức Hội trong quan hệ đối ngoại. Báo cáo viên tập trung vào một số điểm mới trong nhiệm kỳ, phong trào thi đua, cuộc vận động, các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể của Nghị quyết, khâu đột phá và các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện. Ngoài ra, các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến tạo sự thống nhất cao trong việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp có ý nghĩa và quan trọng giúp cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn nắm vững những nội dung cơ bản, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp triển khai thực hiện. Sau hội nghị này, Hội LHPN thành phố yêu cầu các cơ sở hội tiếp tục tổ chức tuyên truyền, quán triệt học tập Nghị quyết đến cán bộ, hội viên phụ nữ tại địa phương, đơn vị mình; để mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ hiểu và nắm rõ nội dung cơ bản của Nghị quyết góp phần sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống và thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội PN các cấp đề ra./.

HD-XK